จูงมือ

ภาษาอังกฤษ


v lead someone by the hand
คำอธิบาย: จับมือนำพาไปด้วยอาการคล้ายดึงหรือฉุด
คำตรงข้าม: ปล่อยมือ
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองจูงมือกันเดินไปบนทางเดินเล็กๆ ที่ตัดผ่านสวนดอกไม้