จูง

ภาษาอังกฤษ


v lead
คำอธิบาย: นำหน้าพาไปด้วยอาการคล้ายดึงหรือฉุด
ความหมายเหมือนกับ: ลาก , ดึง
คำที่เกี่ยวข้อง: induce , persuade , wheel , influence , take
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนบ้านย่านใกล้เคียงที่ยกโขยงหอบลูกจูงหลานออกมาฟังดนตรี