จุ้นจ้าน

ภาษาอังกฤษ


v meddle
คำอธิบาย: เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถานที่หรือในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจนน่าเกลียด
คำที่เกี่ยวข้อง: intervene , interfere
ตัวอย่างประโยค: เขาคงไม่สบายใจที่อ้ายหมีควายมาจุ้นจ้านอยู่ใกล้ๆ เช่นนี้