จุ่มน้ำ

ภาษาอังกฤษ


v dip into water
คำที่เกี่ยวข้อง: dunk into water , put into water , douse
ตัวอย่างประโยค: ก่อนจะก่ออิฐต้องนำอิฐไปจุ่มน้ำหรือราดน้ำให้เปียกชุ่มเสียก่อน