จุ่ม

ภาษาอังกฤษ


v dip
คำอธิบาย: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิ้มลงไปในของเหลวแล้วรีบยกขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: จุ้ม , จิ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: douse , immerse , soak
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราเอามือเย็นๆ จุ่มลงไปในน้ำเย็นจะรู้สึกว่าน้ำอุ่น