จุ่น

ภาษาอังกฤษ


v protrude
คำอธิบาย: ลักษณะที่สะดือโปนออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: bulge , swell
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้มีอาการผิดปกติคือ เด็กไม่ค่อยเคลื่อนไหว ลิ้นโต สะดือจุ่น