จุฬาราชมนตรี

ภาษาอังกฤษ


n chief of the Muslim in Thailand
คำอธิบาย: ตำแหน่งประมุขหรือหัวหน้าชาวอิสลามในทางราชการแต่งตั้ง ทางราชการให้กรรมการอิสลามคัดเลือกมุสลิมอาวุโสขึ้นคนหนึ่งแล้วอออกคำสังให้ ดำรงตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าที่มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยา มีราชทินนามว่าจุฬาราชมนตรี