จุฬา

ภาษาอังกฤษ


n star-shaped kite
คำอธิบาย: ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง มีรูปร่าง 5 แฉก หัวแหลมเป็นรูปกรวย
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ว่าวจุฬา , ว่าวกุลา , ว่าวปักเป้า
คำที่เกี่ยวข้อง: bird-shaped kite
ตัวอย่างประโยค: ว่าวของไทยที่ทำขึ้นเล่นเป็นพื้นมีอยู่ 4 ชนิดด้วยกัน คือ อีลุ้ม ปักเป้า จุฬา และตุ๋ยตุ่ย