จุลศักราช

ภาษาอังกฤษ


n Thai minor era
คำอธิบาย: เป็นศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
ความหมายเหมือนกับ: จ.ศ.
ตัวอย่างประโยค: วันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่