จุลกฐิน

ภาษาอังกฤษ


n kind of a set of new robes
คำอธิบาย: พิธีทอดกฐินที่ต้องทำต้องแต่ปั่นฝ้าย ทอ เย็บ ย้อมผ้ากฐินและถวายสงฆ์ให้เสร็จในวันเดียว
ตัวอย่างประโยค: ประเพณีทอดกฐินอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า จุลกฐิน นิยมกันมาตั้งแต่โบราณกาล