จุมพล

ภาษาอังกฤษ


n ancient general
ความหมายเหมือนกับ: แม่ทัพ , จอมพล , นายทัพ
คำที่เกี่ยวข้อง: commander-in-chief , field marshal