จุปาก

ภาษาอังกฤษ


v hush
คำอธิบาย: ทำปากดังจุ
ตัวอย่างประโยค: ครูจุปากให้เด็กๆ เงียบ เพราะมีผู้ใหญ่มาตรวจโรงเรียน