จุนเจือ

ภาษาอังกฤษ


v support
ความหมายเหมือนกับ: อุดหนุน , เผื่อแผ่
คำที่เกี่ยวข้อง: help , to patronize
คำตรงข้าม: เห็นแก่ตัว
ตัวอย่างประโยค: ผมเองฐานะไม่ดี อาศัยว่าได้พี่สาวคอยจุนเจืออยู่ก็เลี้ยงกันมาจนรอด