จุนสี

ภาษาอังกฤษ


n copper sulfate
คำอธิบาย: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ชื่อ คิวปริกซัลเฟต (CuSO4) ลักษณะเป็นผลึกสีน้ำเงิน ใช้ประโยชน์ในการชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อรา ฆ่าลูกน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: copper sulfate , blue vitriol
ตัวอย่างประโยค: จุนสีเป็นตัวยาที่มีสรรพคุณเป็นยาทำให้อาเจียน เพื่อขับขับอาหารหรือยาที่เป็นพิษออกมา