จุติ

ภาษาอังกฤษ


v die
ความหมายเหมือนกับ: ตาย (มักใช้แก่เทวดา)
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away , stop living
คำตรงข้าม: เกิด , กำเนิด
ตัวอย่างประโยค: เทวดาจุติลงมาบนโลกมนุษย์