จุดไฟ

ภาษาอังกฤษ


v light
ความหมายเหมือนกับ: ติดไฟ , ก่อไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: kindle , ignite , set on fire
คำตรงข้าม: ดับไฟ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ประท้วงยื่นคำขาดให้นายกรัฐมนตรีลาออกภายในวันที่ 14 ตุลาคม มิเช่นนั้นจะจุดไฟเผาตัวเอง