จุดไคลแมกซ์

ภาษาอังกฤษ


n climax
ความหมายเหมือนกับ: จุดสำคัญ , จุดสุดยอด