จุดโฟกัส

ภาษาอังกฤษ


n focus
คำอธิบาย: จุดที่แนวแสงลู่เข้าทั้งหมดไปตัดกัน หรือจุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน
หน่วยนับ: จุด
คำที่เกี่ยวข้อง: focal point