จุดโทษ

ภาษาอังกฤษ


n penalty spot
ความหมายเหมือนกับ: จุดลูกโทษ