จุดเริ่มแรก

ภาษาอังกฤษ


n starting point
ความหมายเหมือนกับ: จุดตั้งต้น , จุดกำเนิด , จุดเริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: source , beginning point
คำตรงข้าม: จุดสิ้นสุด , จุดจบ