จุดเริ่ม

ภาษาอังกฤษ


n beginning
คำอธิบาย: ที่แรกเริ่ม, ที่ตั้งต้น
หน่วยนับ: จุด
ความหมายเหมือนกับ: จุดเริ่มต้น , จุดตั้งต้น , จุดแรกเริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: origin , starting point , initiation , outset , birth , start
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่เป็นจุดเริ่มของแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าอียิปต์เสียอีก