จุดเด่น

ภาษาอังกฤษ


n prominent point
คำอธิบาย: สิ่งที่ปรากฏชัดสะดุดตาหรือสะดุดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: distinctive point
คำตรงข้าม: จุดด้อย
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต้องมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง ไม่มีใครเหมือนใครได้