จุดเดือด

ภาษาอังกฤษ


n boiling point
คำอธิบาย: อุณหภูมิขณะที่ความดันสูงสุดของไอของของเหลวเท่ากับความกดของบรรยากาศ ณ อุณหภูมินี้ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอได้ทั่วทั้งก้อน
ตัวอย่างประโยค: ไอที่เกิดจากของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกว่าอุณหภูมิของชั้นล่างยังคง ลอยสูงขึ้นไป