จุดอ่อน

ภาษาอังกฤษ


n weakness
คำอธิบาย: จุดที่ฝ่ายตรงข้ามจะเอาชนะได้โดยง่าย
ความหมายเหมือนกับ: ข้อด้อย , ข้อเสีย , ข้อบกพร่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: weak point , fault , demerit
คำตรงข้าม: จุดแข็ง , ข้อดี , ข้อเด่น
ตัวอย่างประโยค: จุดอ่อนของเขาอยู่ที่ความใจอ่อน