จุดอับ

ภาษาอังกฤษ


n airless
คำอธิบาย: ที่ที่ไม่มีอากาศเข้าออก, ที่ที่ไม่โปร่ง
หน่วยนับ: จุด, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่อับ
คำที่เกี่ยวข้อง: without air
ตัวอย่างประโยค: ฉันว่าห้องที่เขาอยู่มันเป็นจุดอับพอดี ไม่มีลมเลย