จุดอันตราย

ภาษาอังกฤษ


n limit of danger
ความหมายเหมือนกับ: พิกัดอันตราย , ขั้นอันตราย