จุดหลัก

ภาษาอังกฤษ


n main point
คำอธิบาย: ส่วนที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ
หน่วยนับ: จุด, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: จุดสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: important point
ตัวอย่างประโยค: ด่านนี้เป็นจุดหลักที่คอยตรวจรถต้องสงสัย