จุดหลัก

ภาษาอังกฤษ


n main point
คำอธิบาย: ส่วนที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ
หน่วยนับ: จุด, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: จุดสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: important point
ตัวอย่างประโยค: ด่านนี้เป็นจุดหลักที่คอยตรวจรถต้องสงสัย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top