จุดหมายปลายทาง

ภาษาอังกฤษ


n destination
คำอธิบาย: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมาย , เป้าหมาย , ความมุ่งหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: terminal point , goal
คำตรงข้าม: จุดเริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เชียงใหม่