จุดหมาย

ภาษาอังกฤษ


n aim
คำอธิบาย: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมายปลายทาง , เป้าหมาย , จุดมุ่งหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: purpose , goal , intention , objective , target
ตัวอย่างประโยค: คนเรามีจุดหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน

คำที่มี "จุดหมาย" ในคำ


จุดหมายปลายทาง n destination
คำอธิบาย: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมาย , เป้าหมาย , ความมุ่งหมาย
คำตรงข้าม: จุดเริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เชียงใหม่

ไม่มีจุดหมาย v have no aim
คำอธิบาย: ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
ความหมายเหมือนกับ: เลื่อนลอย , ไร้จุดหมาย , ไม่มีจุดหมายปลายทาง
คำตรงข้าม: มีจุดหมาย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพ่อแม่เขาเสีย เขาก็ไม่มีจุดหมายในชีวิต

ไม่มีจุดหมาย adv adrift
คำอธิบาย: โดยไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
ความหมายเหมือนกับ: เลื่อนลอย , ไร้จุดหมาย , ไม่มีจุดหมายปลายทาง
คำตรงข้าม: มีจุดหมาย
ตัวอย่างประโยค: พวกเราเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมาย

ไร้จุดหมาย v have no aim
ความหมายเหมือนกับ: เลื่อนลอย , ไม่มีจุดหมายปลายทาง
คำตรงข้าม: มีจุดหมาย

ไม่มีจุดหมายปลายทาง v have no aim
ความหมายเหมือนกับ: เลื่อนลอย , ไร้จุดหมาย
คำตรงข้าม: มีจุดหมาย

ไร้จุดหมาย adv adrift
ความหมายเหมือนกับ: เลื่อนลอย , ไม่มีจุดหมายปลายทาง
คำตรงข้าม: มีจุดหมาย

ไม่มีจุดหมายปลายทาง adv adrift
ความหมายเหมือนกับ: เลื่อนลอย , ไร้จุดหมาย
คำตรงข้าม: มีจุดหมาย

ไร้จุดหมาย v drift
ความหมายเหมือนกับ: คว้าง , คว้างเคว้ง , เลื่อนลอย
คำตรงข้าม: มีเป้าหมาย

ไร้จุดหมาย adv adrift
ความหมายเหมือนกับ: เลื่อนลอย
คำตรงข้าม: มีเป้าหมาย

กำหนดจุดหมาย v set a course for
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , มุ่งมั่น , ตั้งเป้า , ตั้งเป้าหมาย

บรรลุจุดหมาย v reach
ความหมายเหมือนกับ: ลุ , บรรลุค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top