จุดสุดยอด

ภาษาอังกฤษ


n peak
คำอธิบาย: ความสูงสุด, ความเหนือสุดกว่าสิ่งใดๆ
หน่วยนับ: จุด
ความหมายเหมือนกับ: จุดสูงสุด
คำที่เกี่ยวข้อง: summit , zenith , top , pinnacle , apex
ตัวอย่างประโยค: ผลงานของเขาถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการขาย
n climax
คำอธิบาย: ความรู้สึกเสียวกระสันสูงสุดของอารมณ์ทางเพศ
หน่วยนับ: จุด
คำที่เกี่ยวข้อง: orgasm
ตัวอย่างประโยค: เพศหญิงจะถึงจุดสุดยอดได้นานกว่าเพศชาย 4-5 วินาที