จุดสิ้นสุด

ภาษาอังกฤษ


n end
ความหมายเหมือนกับ: จุดจบ
คำที่เกี่ยวข้อง: cessation , edge , finish
คำตรงข้าม: จุดเริ่ม , จุดเริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: จุดสิ้นสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือ ความตาย