จุดสนใจ

ภาษาอังกฤษ


n attention
คำที่เกี่ยวข้อง: interesting point , interesting remark
ตัวอย่างประโยค: อเมริกาทุ่มเทจุดสนใจมาให้เมืองไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ