จุดศูนย์รวม

ภาษาอังกฤษ


n center
ความหมายเหมือนกับ: ศูนย์รวม , จุดรวม
คำที่เกี่ยวข้อง: centre , point of attention
ตัวอย่างประโยค: จุดศูนย์รวมของคนไทยคือ องค์พระมหากษัตริย์