จุดศูนย์กลางของความถ่วง

ภาษาอังกฤษ


n center of gravity