จุดรวม

ภาษาอังกฤษ


n center
ความหมายเหมือนกับ: จุดศูนย์รวม , ศูนย์รวม
คำที่เกี่ยวข้อง: center , hub , middle point
ตัวอย่างประโยค: สวนจตุจักรเป็นจุดรวมของสินค้าอีกแห่งหนึ่งที่มีคนไปจับจ่ายซื้อของมาก