จุดยุทธศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n stronghold
คำอธิบาย: จุดที่มีความสำคัญในการรบ
หน่วยนับ: จุด
คำที่เกี่ยวข้อง: defensible place
ตัวอย่างประโยค: การทำลายจุดยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เรื่องง่ายๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top