จุดยุทธศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n stronghold
คำอธิบาย: จุดที่มีความสำคัญในการรบ
หน่วยนับ: จุด
คำที่เกี่ยวข้อง: defensible place
ตัวอย่างประโยค: การทำลายจุดยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เรื่องง่ายๆ