จุดมุ่งหมาย

ภาษาอังกฤษ


n aim
คำอธิบาย: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: intention , purpose , objective , goal
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top