จุดผ่อนผัน

ภาษาอังกฤษ


n temporarily permitted area


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top