จุดบอด

ภาษาอังกฤษ


n blind spot
คำอธิบาย: บริเวณหลังลูกตาที่ไม่รับแสง
หน่วยนับ: จุด
คำที่เกี่ยวข้อง: dead spot