จุดนัดพบ

ภาษาอังกฤษ


n assembly point
คำที่เกี่ยวข้อง: meeting point