จุดต่อ

ภาษาอังกฤษ


n joint
หน่วยนับ: จุด
ความหมายเหมือนกับ: รอยต่อ , รอยเชื่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: connection , juncture , junction , knot , link
ตัวอย่างประโยค: จุดต่อของท่อน้ำอยู่ใต้ดิน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top