จุดด้อย

ภาษาอังกฤษ


n defect
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อเสีย , จุดบกพร่อง , ข้อด้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: blemish , deficiency , shortcoming , flaw , fault