จุดชนวน

ภาษาอังกฤษ


v stir up the troubles
คำอธิบาย: ทำให้เกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: ignite , arouse
ตัวอย่างประโยค: การรถไฟฯ ยังไม่ทราบถึงเบื้องหลังของคนที่พยายามจุดชนวนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเหตุผลอะไร