จุดจบ

ภาษาอังกฤษ


n end
ความหมายเหมือนกับ: วาระสุดท้าย , ตอนสุดท้าย , ตอนจบ
คำที่เกี่ยวข้อง: end point , final part , termination , close , conclusion
คำตรงข้าม: จุดเริ่มต้น , จุดกำเนิด , แหล่งกำเนิด
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าจุดจบของสงครามจะออกมาในรูปไหนก็ตาม ฝ่ายบริหารของสหรัฐล้วนแต่ไม่สบายใจกันทั้งสิ้น