จุดคุ้มทุน

ภาษาอังกฤษ


n break even point
คำอธิบาย: จุดที่ปริมาณขาย หรือ ยอดขาย ณ ระดับที่ไม่ทำให้มีกำไรหรือ ขาดทุน หรือจุดที่ยอดขายเท่ากับต้นทุนรวม หรือจุดที่กำไรเท่ากับศูนย์
ตัวอย่างประโยค: การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นการเปรียบเทียบ เพื่อที่จะหาจุดคุ้มทุนระหว่างรายได้ หรือกำไรกับต้นทุน