จุดกึ่งกลาง

ภาษาอังกฤษ


n middle point
คำอธิบาย: ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลาง
หน่วยนับ: จุด
คำที่เกี่ยวข้อง: midpoint , intermediate point
ตัวอย่างประโยค: ผู้เล่นต้องวางแท่งยางไว้ที่จุดกึงกลางของหน้าอกแล้วเกร็งกล้ามเนื้อ