จุดกำเนิด

ภาษาอังกฤษ


n origin
หน่วยนับ: จุด
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตอ , ต้นกำเนิด , แหล่งกำเนิด , จุดเริ่มต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: starting point , beginning , source
คำตรงข้าม: จุดจบ
ตัวอย่างประโยค: จุดกำเนิดของอารยธรรมทางวัตถุนั้น มาจากความคิดฝันและจินตนาการอันบริสุทธิ์ของมนุษย์