จุดกำหนด

ภาษาอังกฤษ


n target
ความหมายเหมือนกับ: เป้า , จุดเล็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: objective , bull´s eye
n target
ความหมายเหมือนกับ: จุดเล็ง , เป้านิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: mark , spot , sign
n target
ความหมายเหมือนกับ: จุดเล็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: mark , spot , sign
n target
ความหมายเหมือนกับ: เป้า , จุดเล็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: butt