จุดกลาง

ภาษาอังกฤษ


n center
ความหมายเหมือนกับ: จุดศูนย์กลาง , ใจกลาง , ศูนย์กลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: heart , core , centre