จุด

ภาษาอังกฤษ


v point
คำอธิบาย: ทำเครื่องหมายให้เป็นรอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ให้ปรากฏขึ้น
หน่วยนับ: จุด
ความหมายเหมือนกับ: ทำเครื่องหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: mark
ตัวอย่างประโยค: ถ้านักเรียนคนไหนทุจริตในการสอบ ครูจะเอาปากกาจุดไว้ในกระดาษคำตอบ
n spot
คำอธิบาย: รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
หน่วยนับ: จุด
คำที่เกี่ยวข้อง: dot , speck , stain , blot
ตัวอย่างประโยค: เสื้อของพ่อมีจุดเต็มไปหมดเนื่องจากน้ำสกปรกกระเด็นใส่ ตอนที่พ่อนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
n point
คำอธิบาย: ประเด็นสำคัญของเรื่องที่พูดหรือถกเถียงกันเป็นต้น
หน่วยนับ: จุด
ความหมายเหมือนกับ: ประเด็น , เรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: main idea , opinion , fact
ตัวอย่างประโยค: งานวิจัยของรศ.ดร.อิมรอนยังมีจุดที่น่าศึกษาอีกหลายแห่ง
v light
คำอธิบาย: ทำให้ติดไฟ
ความหมายเหมือนกับ: จุดไฟ , ติดไฟ , ก่อไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: kindle , ignite , set on fire
คำตรงข้าม: ดับ
ตัวอย่างประโยค: พ่อเมืองจะเป็นผู้ที่จุดไฟเพื่อเป็นการเปิดพิธี